Trang chủ Nuôi dàn đề Nuôi dàn đề 30 số khung 3 ngày xổ số miền Bắc thành công

Nuôi dàn đề 30 số khung 3 ngày xổ số miền Bắc thành công

Phương pháp nuôi dàn đề 30 số khung 3 ngày hoặc 2 ngày được coi là một trong những cách chiến thắng phổ biến trong lô đề. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thành công trong việc áp dụng nó để kiếm tiền từ lô đề. Vì vậy, nếu bạn quan tâm đến cách chiến thắng này, hãy đọc bài viết sau đây của Soicaududoan.net để tìm hiểu thêm và cùng chia sẻ kinh nghiệm để đánh bại lô đề.

Thống kê dàn đề 30 số khung 3 ngày miễn phí

Ngày:Dàn đề 30 số khung 3 ngàyKết quả
09/02->11/02/2024Đầu 0 - 3 - 4chờ
06/02->08/02/2024Đầu 1 - 7 - 9Trượt
03/02->05/02/2024Đầu 0 - 7 - 8Ăn 00, Ăn 76, Ăn 89
31/01->02/02/2024Đầu 4 - 8 - 9Ăn 44
28/01->30/01/2024Đầu 1 - 3 - 6Trượt
25/01->27/01/2024Đầu 0 - 2 - 4Ăn 47
22/01->24/01/2024Đầu 1 - 8 - 9Ăn 10
19/01->21/01/2024Đầu 2 - 5 - 6Ăn 64
16/01->18/01/2024Đầu 3 - 5 - 6Ăn 39, Ăn 53
13/01->15/01/2024Đầu 1 - 2 - 4Trượt
10/01->12/01/2024Đầu 2 - 5 - 9Trượt
07/01->09/01/2024Đầu 5 - 6 - 9Trượt
04/01->06/01/2024Đầu 2 - 6 - 8Ăn 67
01/01->03/01/2024Đầu 4 - 6 - 9Ăn 95
29/12->31/12/2023Đầu 1 - 5 - 6Ăn 58
26/12->28/12/2023Đầu 5 - 7 - 9Trượt
23/12->25/12/2023Đầu 0 - 5 - 9Trượt
20/12->22/12/2023Đầu 1 - 5 - 9Ăn 11
17/12->19/12/2023Đầu 1 - 4 - 9Trượt
14/12->16/12/2023Đầu 0 - 1 - 3Ăn 04
11/12->13/12/2023Đầu 2 - 5 - 8Trượt
08/12->10/12/2023Đầu 2 - 4 - 7Ăn 23
05/12->07/12/2023Đầu 3 - 5 - 6Trượt
02/12->04/12/2023Đầu 1 - 6 - 8Ăn 16, Ăn 85
29/11->01/12/2023Đầu 2 - 5 - 8Ăn 26
26/11->28/11/2023Đầu 3 - 7 - 8Ăn 73
23/11->25/11/2023Đầu 4 - 7 - 8Trượt
20/11->22/11/2023Đầu 1 - 6 - 9Trượt
17/11->19/11/2023Đầu 1 - 3 - 4Ăn 10
14/11->16/11/2023Đầu 3 - 5 - 8Ăn 59
11/11->13/11/2023Đầu 1 - 4 - 6Ăn 12
08/11->10/11/2023Đầu 2 - 6 - 7Ăn 26, Ăn 62, Ăn 70
05/11->07/11/2023Đầu 4 - 6 - 8Ăn 49, Ăn 84
02/11->04/11/2023Đầu 1 - 3 - 7Trượt
30/10->01/11/2023Đầu 1 - 3 - 4Ăn 36
27/10->29/10/2023Đầu 1 - 3 - 7Ăn 36
24/10->26/10/2023Đầu 0 - 1 - 3Trượt
21/10->23/10/2023Đầu 1 - 6 - 9Ăn 18
18/10->20/10/2023Đầu 2 - 5 - 8Ăn 88
15/10->17/10/2023Đầu 2 - 6 - 8Trượt
12/10->14/10/2023Đầu 0 - 4 - 7Ăn 75
09/10->11/10/2023Đầu 0 - 2 - 4Ăn 21, Ăn 40, Ăn 45
06/10->08/10/2023Đầu 0 - 6 - 7Trượt
03/10->05/10/2023Đầu 0 - 1 - 3Ăn 33, Ăn 39
30/09->02/10/2023Đầu 0 - 7 - 8Ăn 73, Ăn 89
27/09->29/09/2023Đầu 1 - 3 - 6Trượt
24/09->26/09/2023Đầu 4 - 5 - 7Ăn 78, Ăn 79
21/09->23/09/2023Đầu 1 - 3 - 6Ăn 14, Ăn 66
18/09->20/09/2023Đầu 0 - 3 - 5Ăn 03, Ăn 04
15/09->17/09/2023Đầu 5 - 6 - 8Ăn 65
12/09->14/09/2023Đầu 1 - 8 - 9Trượt
09/09->11/09/2023Đầu 3 - 5 - 9Ăn 52
06/09->08/09/2023Đầu 1 - 5 - 6Ăn 56, Ăn 69
03/09->05/09/2023Đầu 3 - 4 - 5Trượt
31/08->02/09/2023Đầu 0 - 6 - 9Trượt
28/08->30/08/2023Đầu 1 - 6 - 7Ăn 78
25/08->27/08/2023Đầu 2 - 7 - 9Trượt
22/08->24/08/2023Đầu 0 - 4 - 8Trượt
19/08->21/08/2023Đầu 1 - 2 - 5Ăn 21
16/08->18/08/2023Đầu 1 - 6 - 8Ăn 19, Ăn 86, Ăn 87
13/08->15/08/2023Đầu 3 - 7 - 8Trượt
10/08->12/08/2023Đầu 0 - 3 - 9Ăn 02, Ăn 99
07/08->09/08/2023Đầu 1 - 2 - 7Ăn 72
04/08->06/08/2023Đầu 1 - 6 - 9Ăn 10
01/08->03/08/2023Đầu 4 - 8 - 9Ăn 88
29/07->31/07/2023Đầu 2 - 4 - 5Ăn 41, Ăn 58
26/07->28/07/2023Đầu 4 - 5 - 9Trượt
23/07->25/07/2023Đầu 0 - 4 - 6Ăn 42, Ăn 62
20/07->22/07/2023Đầu 1 - 2 - 6Trượt
17/07->19/07/2023Đầu 0 - 7 - 9Ăn 06
14/07->16/07/2023Đầu 2 - 3 - 6Ăn 68
11/07->13/07/2023Đầu 1 - 6 - 7Ăn 15
08/07->10/07/2023Đầu 2 - 4 - 8Ăn 22
05/07->07/07/2023Đầu 1 - 2 - 7Ăn 76
02/07->04/07/2023Đầu 0 - 5 - 8Ăn 83
29/06->01/07/2023Đầu 0 - 2 - 7Ăn 20
26/06->28/06/2023Đầu 2 - 6 - 8Trượt
23/06->25/06/2023Đầu 1 - 5 - 6Ăn 60
20/06->22/06/2023Đầu 4 - 6 - 7Ăn 67
17/06->19/06/2023Đầu 2 - 6 - 7Ăn 61
14/06->16/06/2023Đầu 1 - 7 - 9Trượt
11/06->13/06/2023Đầu 2 - 7 - 8Trượt
08/06->10/06/2023Đầu 2 - 5 - 6Trượt
05/06->07/06/2023Đầu 2 - 3 - 6Trượt
02/06->04/06/2023Đầu 4 - 6 - 7Ăn 63, Ăn 70
30/05->01/06/2023Đầu 0 - 2 - 6Ăn 21, Ăn 61, Ăn 65
27/05->29/05/2023Đầu 1 - 5 - 8Ăn 59
24/05->26/05/2023Đầu 0 - 3 - 5Trượt
21/05->23/05/2023Đầu 0 - 1 - 2Trượt
18/05->20/05/2023Đầu 2 - 4 - 8Trượt
15/05->17/05/2023Đầu 5 - 6 - 9Ăn 56
12/05->14/05/2023Đầu 0 - 3 - 6Ăn 02
09/05->11/05/2023Đầu 3 - 7 - 9Ăn 34, Ăn 96
06/05->08/05/2023Đầu 3 - 5 - 9Trượt
03/05->05/05/2023Đầu 1 - 2 - 3Ăn 18
30/04->02/05/2023Đầu 1 - 4 - 9Ăn 19
27/04->29/04/2023Đầu 0 - 3 - 6Ăn 39
24/04->26/04/2023Đầu 3 - 6 - 7Ăn 75
21/04->23/04/2023Đầu 0 - 5 - 6Ăn 52
18/04->20/04/2023Đầu 0 - 1 - 8Ăn 85
15/04->17/04/2023Đầu 4 - 5 - 9Ăn 48
12/04->14/04/2023Đầu 3 - 7 - 9Ăn 34, Ăn 95
09/04->11/04/2023Đầu 4 - 5 - 8Trượt
06/04->08/04/2023Đầu 4 - 6 - 8Trượt
03/04->05/04/2023Đầu 1 - 3 - 4Ăn 33, Ăn 45
31/03->02/04/2023Đầu 0 - 5 - 6Trượt
28/03->30/03/2023Đầu 3 - 7 - 9Trượt
25/03->27/03/2023Đầu 2 - 4 - 5Trượt
22/03->24/03/2023Đầu 0 - 2 - 3Trượt
19/03->21/03/2023Đầu 2 - 3 - 4Trượt
16/03->18/03/2023Đầu 4 - 8 - 9Ăn 81, Ăn 89
13/03->15/03/2023Đầu 1 - 4 - 8Trượt
10/03->12/03/2023Đầu 0 - 3 - 9Ăn 95
06/03->08/03/2023Đầu 1 - 7 - 8Ăn 19, Ăn 77, Ăn 87
03/03->05/03/2023Đầu 0 - 6 - 9Ăn 18

>> Song thủ lô khung 5 ngày chiến thắng

>> Soi cầu vip 4 số XSMB hôm nay

Khái niệm dàn đề 30 số là gì?

Khái niệm dàn đề 30 số là gì?

Phương pháp chơi lô đề đầu tiên được nhắc đến là nuôi dàn đề 30 số, tức là sử dụng một chuỗi số gồm 30 số để đánh lô hoặc đề trong một khoảng thời gian nhất định. Nhiều người chơi có kinh nghiệm thường sử dụng phương pháp này để nuôi lô hoặc đánh đề trong 3 ngày.

Tỷ lệ cược của các nhà cái lô đề trực tuyến hiện nay thường là 1 ăn 99, tuy nhiên, tại một số nhà cái truyền thống, tỷ lệ cược có thể thấp hơn một chút, thường là 1 ăn 80. Vì vậy, khi áp dụng phương pháp nuôi dàn đề 30 số này, người chơi cần tính toán kỹ lưỡng số tiền đầu tư và đầu tư vào số tiền hợp lý để có cơ hội thắng giải và có lợi nhuận.

Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi một số vốn ban đầu đáng kể và chỉ những người có đủ điều kiện và kinh nghiệm mới nên thử sức.

Phương pháp nuôi dàn đề 30 số ăn liên tục

Phương pháp nuôi dàn đề 30 số ăn liên tục

Chúng tôi muốn giới thiệu một phương pháp nuôi dàn đề dành cho những người có kinh nghiệm và có một số vốn ban đầu để tham khảo.

Nuôi dàn đề 30 số bằng cách lập khung kép 

Một phương pháp nuôi dàn đề 30 số khác là sử dụng phương pháp lập khung kép. Để bắt đầu, người chơi cần phân tích các con số của các giải đặc biệt và chọn các con số xuất hiện nhiều nhất trong khoảng từ 35 đến 40 con số dựa trên thống kê của các ngày xổ số trước đó.

Sau đó, người chơi chọn bộ 30 số phù hợp nhất cho mình, lưu ý đến các con số xuất hiện ở giải nhất và giải đặc biệt để thêm vào dàn số của mình.

Nếu như người chơi thấy các bộ số kép từ 1 đến 3 xuất hiện trong giải nhất và giải đặc biệt, đó là cơ hội để nuôi lô kép và có cơ hội trúng số lớn hơn. Nếu không tìm thấy các dấu hiệu này, người chơi có thể áp dụng phương pháp nuôi lô từ bộ 30 số khác.

Dựa vào đầu 0 đít 0 nuôi lô từ bộ 30 số đề 

Cũng giống như phương pháp lập khung kép đã được đề cập trước đó, phương pháp nuôi lô từ dàn đề 30 số dựa trên đầu 0 đít 0 cũng sử dụng các kết quả xổ số thống kê. Người chơi cần chú ý đến các số xuất hiện thường xuyên trong giải đặc biệt và tìm kiếm dãy số giải đặc biệt có số 0 ở giữa.

Chuyên gia cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy khả năng xuất hiện của số 0 rất cao trong các kỳ quay thưởng tiếp theo. Tuy nhiên, để áp dụng phương pháp này, người chơi cần có kinh nghiệm và kiến thức về lô đề.

Dựa vào đầu 0 đít 0 nuôi lô từ bộ 30 số đề 

Khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự lặp lại của số 0 trong các kỳ quay thưởng, người chơi nên sử dụng bộ 30 số đề và chọn các số có đầu 0 và đít 0 để đầu tư nuôi lô trong khung 3 ngày. Các số có thể chọn bao gồm: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,..Việc này được cho là có khả năng giúp người chơi tăng cơ hội trúng lớn.

Nuôi dàn đề 30 số theo khung 3 ngày bất bại

Một cách nuôi lô khác cũng rất hiệu quả là nuôi dàn đề 30 số trong khung 3 ngày dựa trên tổng số đề của hai ngày liên tiếp. Thay vì lựa chọn lập khung kép hay đầu 0 đít 0, người chơi sẽ tìm ra dàn đề tốt nhất dựa trên tổng số đề của hai ngày liên tiếp.

Nếu tổng số đề của hai ngày liên tiếp bằng nhau, người chơi có thể đánh liên tục trong 7 ngày để tăng khả năng thắng lớn. Hãy áp dụng phương pháp nuôi dàn đề này và luôn cập nhật các kinh nghiệm soi cầu lô đề chất lượng trên trang web của chúng tôi để tăng cơ hội thắng của mình.

Ví dụ: Nếu kết quả xổ số hôm nay là 35 và 17 và tổng của hai số đó là 8, người chơi có thể chọn dàn đề theo tổng như sau: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 03, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09. Dàn đề này gồm 30 số, trong đó có 30 số có đầu là 3, 30 số có đuôi là 3 và 10 cặp số đuôi là 0.

Chúng tôi vừa chia sẻ với anh em những phương pháp nuôi dàn đề 30 số hiệu quả nhất và hy vọng chúng sẽ giúp anh em tăng khả năng trúng thưởng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên anh em nên chơi lô đề một cách vui vẻ và có trách nhiệm. Đồng thời, hãy liên tục cập nhật thông tin mới nhất từ trang tin của chúng tôi để có thêm nhiều kinh nghiệm và bí quyết chơi lô đề hiệu quả. Chúc anh em may mắn!