Trang chủ Nuôi dàn đề Dàn đề 5 số khung 3 ngày xổ số miền Bắc chuẩn xác ăn thông

Dàn đề 5 số khung 3 ngày xổ số miền Bắc chuẩn xác ăn thông

Phương pháp đầu tư lô đề bằng dàn đề 5 số là một trong những phương pháp được ưa chuộng bởi đông đảo cược thủ. Nó được yêu thích bởi tính đơn giản và vốn đầu tư thấp. Tuy nhiên, việc tạo ra một dàn đề ổn định không hề dễ dàng. Vì vậy, để có thêm thông tin chi tiết về phương pháp này, mọi người có thể tham khảo bài viết dưới đây trên Soicaududoan.net.

Thống kê dàn đề 5 số khung 3 ngày

Ngày:Dàn đề 5 sốKết quả
09/02->11/02/202414 - 85 - 90 - 82 - 24chờ
06/02->08/02/202467 - 93 - 12 - 26 - 17Ăn 67
03/02->05/02/202474 - 40 - 85 - 20 - 26Trượt
31/01->02/02/202416 - 14 - 15 - 40 - 71Trượt
28/01->30/01/202473 - 27 - 89 - 13 - 61Trượt
25/01->27/01/202412 - 64 - 17 - 02 - 80Trượt
22/01->24/01/202441 - 10 - 01 - 15 - 82Ăn 41, Ăn 10
19/01->21/01/202462 - 50 - 08 - 07 - 42Trượt
16/01->18/01/202468 - 24 - 89 - 16 - 62Trượt
13/01->15/01/202482 - 02 - 94 - 27 - 81Trượt
10/01->12/01/202464 - 97 - 14 - 54 - 94Trượt
07/01->09/01/202432 - 65 - 28 - 79 - 31Trượt
04/01->06/01/202438 - 15 - 10 - 14 - 95Trượt
01/01->03/01/202486 - 58 - 45 - 24 - 61Trượt
29/12->31/12/202358 - 92 - 86 - 29 - 56Ăn 58
26/12->28/12/202315 - 96 - 97 - 61 - 60Trượt
23/12->25/12/202350 - 28 - 71 - 17 - 69Trượt
20/12->22/12/202304 - 17 - 64 - 03 - 42Trượt
17/12->19/12/202352 - 05 - 74 - 01 - 56Trượt
14/12->16/12/202360 - 64 - 89 - 30 - 74Trượt
11/12->13/12/202393 - 05 - 91 - 69 - 30Trượt
08/12->10/12/202384 - 96 - 72 - 92 - 53Trượt
05/12->07/12/202343 - 83 - 28 - 71 - 06Trượt
02/12->04/12/202308 - 34 - 41 - 59 - 82Trượt
29/11->01/12/202317 - 08 - 51 - 76 - 74Trượt
26/11->28/11/202371 - 53 - 69 - 34 - 67Trượt
23/11->25/11/202314 - 73 - 96 - 86 - 47Trượt
20/11->22/11/202321 - 23 - 26 - 93 - 74Trượt
17/11->19/11/202314 - 97 - 19 - 86 - 15Trượt
14/11->16/11/202309 - 67 - 04 - 94 - 58Trượt
11/11->13/11/202319 - 51 - 20 - 78 - 34Trượt
08/11->10/11/202314 - 43 - 16 - 47 - 38Trượt
05/11->07/11/202317 - 34 - 65 - 26 - 28Trượt
02/11->04/11/202385 - 61 - 84 - 40 - 63Ăn 61
30/10->01/11/202323 - 18 - 67 - 80 - 94Ăn 67
27/10->29/10/202389 - 58 - 18 - 91 - 45Trượt
24/10->26/10/202374 - 30 - 72 - 60 - 17Trượt
21/10->23/10/202339 - 94 - 18 - 79 - 01Ăn 18
18/10->20/10/202389 - 35 - 04 - 36 - 80Trượt
15/10->17/10/202383 - 34 - 08 - 64 - 67Trượt
12/10->14/10/202372 - 08 - 71 - 95 - 31Trượt
09/10->11/10/202392 - 60 - 56 - 79 - 94Trượt
06/10->08/10/202325 - 21 - 61 - 91 - 20Ăn 21
03/10->05/10/202345 - 85 - 28 - 70 - 32Trượt
30/09->02/10/202373 - 32 - 95 - 75 - 35Ăn 73
27/09->29/09/202316 - 06 - 70 - 30 - 91Trượt
24/09->26/09/202374 - 14 - 93 - 38 - 65Trượt
21/09->23/09/202317 - 45 - 16 - 64 - 57Trượt
18/09->20/09/202370 - 68 - 97 - 05 - 57Trượt
15/09->17/09/202387 - 70 - 80 - 75 - 47Trượt
12/09->14/09/202364 - 28 - 24 - 72 - 15Trượt
09/09->11/09/202353 - 01 - 43 - 91 - 21Trượt
06/09->08/09/202353 - 54 - 84 - 01 - 39Trượt
03/09->05/09/202309 - 84 - 10 - 54 - 76Trượt
31/08->02/09/202323 - 38 - 75 - 12 - 40Ăn 40
28/08->30/08/202391 - 32 - 06 - 05 - 47Trượt
25/08->27/08/202303 - 02 - 58 - 13 - 08Ăn 58
22/08->24/08/202378 - 87 - 29 - 16 - 12Trượt
19/08->21/08/202342 - 10 - 07 - 61 - 47Trượt
16/08->18/08/202304 - 34 - 39 - 26 - 84Trượt
13/08->15/08/202386 - 17 - 76 - 53 - 47Trượt
10/08->12/08/202361 - 21 - 54 - 95 - 56Trượt
07/08->09/08/202358 - 23 - 16 - 98 - 94Trượt
04/08->06/08/202351 - 17 - 20 - 90 - 64Trượt
01/08->03/08/202350 - 78 - 96 - 38 - 74Trượt
29/07->31/07/202304 - 95 - 15 - 09 - 07Ăn 15
26/07->28/07/202383 - 46 - 30 - 50 - 93Trượt
23/07->25/07/202325 - 41 - 06 - 14 - 65Trượt
20/07->22/07/202346 - 67 - 53 - 56 - 70Trượt
17/07->19/07/202307 - 31 - 81 - 49 - 15Trượt
14/07->16/07/202380 - 75 - 16 - 87 - 13Trượt
11/07->13/07/202360 - 84 - 91 - 74 - 47Trượt
08/07->10/07/202383 - 68 - 64 - 27 - 69Trượt
05/07->07/07/202337 - 50 - 53 - 74 - 98Ăn 98
02/07->04/07/202368 - 28 - 08 - 54 - 26Trượt
29/06->01/07/202364 - 43 - 56 - 30 - 81Trượt
26/06->28/06/202341 - 67 - 79 - 81 - 60Trượt
23/06->25/06/202312 - 04 - 30 - 36 - 45Trượt
20/06->22/06/202331 - 97 - 08 - 27 - 94Trượt
17/06->19/06/202390 - 52 - 27 - 49 - 64Trượt
14/06->16/06/202378 - 42 - 84 - 37 - 62Trượt
11/06->13/06/202326 - 23 - 85 - 53 - 29Trượt
08/06->10/06/202310 - 92 - 52 - 90 - 39Trượt
05/06->07/06/202338 - 56 - 98 - 15 - 48Trượt
02/06->04/06/202380 - 75 - 60 - 51 - 03Trượt
30/05->01/06/202336 - 47 - 46 - 45 - 42Trượt
27/05->29/05/202341 - 83 - 70 - 89 - 23Trượt
24/05->26/05/202329 - 81 - 12 - 48 - 06Trượt
21/05->23/05/202370 - 24 - 89 - 98 - 47Trượt
18/05->20/05/202369 - 91 - 40 - 60 - 79Trượt
15/05->17/05/202397 - 45 - 20 - 86 - 26Trượt
12/05->14/05/202369 - 57 - 64 - 09 - 70Trượt
09/05->11/05/202379 - 27 - 95 - 29 - 36Trượt
06/05->08/05/202321 - 51 - 46 - 42 - 10Trượt
03/05->05/05/202392 - 57 - 91 - 54 - 98Trượt
30/04->02/05/202348 - 39 - 47 - 79 - 17Trượt
27/04->29/04/202392 - 45 - 85 - 38 - 49Trượt
24/04->26/04/202314 - 30 - 87 - 47 - 04Trượt
21/04->23/04/202328 - 81 - 06 - 95 - 31Trượt
18/04->20/04/202371 - 41 - 76 - 24 - 68Trượt
15/04->17/04/202332 - 47 - 42 - 19 - 12Trượt
12/04->14/04/202357 - 31 - 16 - 96 - 76Trượt
09/04->11/04/202342 - 63 - 07 - 70 - 95Ăn 63
06/04->08/04/202370 - 37 - 53 - 26 - 31Trượt
03/04->05/04/202376 - 31 - 02 - 73 - 45Ăn 45
31/03->02/04/202387 - 92 - 26 - 78 - 19Trượt
28/03->30/03/202364 - 38 - 49 - 79 - 17Trượt
25/03->27/03/202310 - 41 - 90 - 51 - 45Trượt
22/03->24/03/202309 - 75 - 95 - 40 - 42Trượt
19/03->21/03/202356 - 89 - 24 - 68 - 59Trượt
16/03->18/03/202383 - 43 - 73 - 32 - 19Trượt
13/03->15/03/202376 - 18 - 23 - 45 - 73Trượt
10/03->12/03/202385 - 08 - 43 - 94 - 36Trượt
06/03->08/03/2023 97 - 06 - 29 - 95 - 26Trượt
03/03->05/03/202313 - 71 - 95 - 72 - 21Trượt

>> Soi cầu 1 số duy nhất XSMB miễn phí

>> Song thủ lô khung 2 ngày bất bại

Dàn đề 5 số là gì?

Dàn đề 5 số là gì?

Một dàn đề 5 số là một tập hợp các số khác nhau mà người chơi chọn để đặt cược. Để tạo ra một dàn số như vậy, người chơi thường sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, thường dựa trên giải đặc biệt hoặc giải 7. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, anh em có thể chọn đánh tất cả 5 cặp số cho giải đặc biệt.

Ưu điểm

Không cần một số vốn lớn, cách chơi này dựa trên số ngày để phân chia tỷ lệ tiền đúng với sở thích của người chơi. Với phương pháp này, tỷ lệ thắng rất cao so với các cách chơi khác. Nếu bạn hiểu rõ cách chơi trò này, khả năng chiến thắng của bạn sẽ tăng đáng kể.

Nhược điểm

Dàn đề 5 số có những ưu điểm nhưng cũng có một số hạn chế cần được lưu ý.

  • Nếu người chơi đặt cược với số tiền nhỏ, khả năng giành chiến thắng sẽ rất thấp, bởi vì số tiền đó cần được điều chỉnh để tối ưu hóa cơ hội thắng lớn.
  • Để chiến thắng trong trò chơi này, người chơi cần phải có kế hoạch chơi hiệu quả, cũng như sự kiên nhẫn và nỗ lực.

Phương pháp lập dàn đề 5 số chuẩn xác

Phương pháp lập dàn đề 5 số chuẩn xác

Sau khi đã nắm rõ về khái niệm dàn đề 5 số, điều quan trọng tiếp theo là cách lập dàn đúng chuẩn để tăng khả năng trúng lớn. Anh em có thể tham khảo những phương pháp dưới đây để tạo dàn đề 5 số hiệu quả hơn.

Lập dàn đề 5 số đánh theo ngày

So với các dàn số lớn hơn như dàn 50 số, 70 số hoặc 90 số, dàn đề 5 số có tỷ lệ trúng thấp hơn rất nhiều. Do đó, người chơi cần phải tính toán và phân tích cẩn thận để giảm thiểu rủi ro. Họ cũng nên áp dụng quy tắc của luật Bát quái ngũ hành để tìm ra những con số may mắn khi lập dàn đề 5 số.

Để lập dàn đề 5 số hiệu quả nhất, người chơi có thể sử dụng một số phương pháp như sau. Đầu tiên, họ có thể xem xét 5 cặp số trong giải đặc biệt của 5 ngày gần nhất và áp dụng quy luật để ghép đôi. Họ cũng có thể dựa vào tổng giải đặc biệt hoặc đuôi câm để lập dàn đề 5 số.

Ví dụ, nếu dàn đề của người chơi đã chứa các cặp số có đầu số là 0, họ có thể sử dụng các con số từ 01 đến 04 để đặt cược. Nếu dàn đề có đầu số là 5, họ có thể sử dụng các cặp số từ 50 đến 54 để đặt cược. Việc này sẽ giúp tăng khả năng trúng số trong trường hợp dàn đề có đầu số cụ thể.

Lập dàn đề 5 số đánh quanh năm

Để thực hiện phương pháp lập dàn đề 5 số đánh quanh năm hiệu quả, anh em cần tiến hành phân tích và chọn ra những con số đẹp nhất. Sau đó, ghi chép lại các cặp số đã nổ trong vòng 3 tháng và tiếp tục lọc ra 5 con số xuất hiện nhiều nhất. Đây là cách giúp tăng khả năng trúng số của anh em trong suốt năm dài.

Nuôi dàn đề 5 số khung 3 ngày

Có một số anh em sử dụng phương pháp lập dàn đề 5 số dựa trên phương pháp này vì nó có tính an toàn cao, đầu tư thời gian ngắn và vốn cần có vừa phải. Cụ thể, phương pháp này đề xuất anh em xem xét bảng kết quả xổ số của 5 ngày gần đây để lựa chọn các số đuôi, sau đó ghép lần lượt với các số từ 0 đến 4 để tạo thành dàn đề.

Ví dụ, nếu trong 5 ngày gần đây, anh em đã trúng được 5 giải đặc biệt với các số là 39, 26, 45, 97, 23, anh em có thể tìm ra 5 chạm số là 9, 6, 5, 7, 3 và kết hợp với các số từ 0 đến 4 để tạo ra dàn đề. Sau đó, anh em có thể chơi dàn đề 90, 61, 52, 73, 34 và nuôi trong khung 3 ngày để tăng khả năng trúng lớn.

Tạo dàn đề 5 số đánh vào các thứ trong tuần

Tạo dàn đề 5 số đánh vào các thứ trong tuần

Với những cao thủ chơi lô đề chuyên nghiệp, cách lập dàn đề 5 số theo các thứ trong tuần đã trở nên quen thuộc. Đây là một hình thức chơi hấp dẫn và thú vị, mà mọi người nên thử ít nhất một lần.

Dưới đây là danh sách các dàn đề 5 con số đẹp theo từng ngày trong tuần:

  • Thứ hai: 77 – 14 – 02 – 70 – 44
  • Thứ ba: 51 – 21 – 52 – 15 – 69
  • Thứ tư: 85 – 47 – 05 – 37 – 65
  • Thứ năm: 68 – 24 – 64 – 24 – 52
  • Thứ sáu: 49 – 85 – 12 – 92 – 22
  • Thứ bảy: 55 – 56 – 49 – 08 – 02
  • Chủ Nhật: 83 – 16 – 93 – 93 – 82

Bí quyết chơi dàn đề 5 số thắng lớn

Để chơi lô đề online theo dàn 5 số hiệu quả, người chơi nên thường xuyên theo dõi bảng kết quả xổ số. Sau khi chọn dàn đề 5 số, họ cần đầu tư một cách hợp lý và tránh đánh quá đà để tránh rủi ro. Nên tối đa nuôi khung trong vòng 7 ngày và nếu không trúng số, ngừng lại để tránh lỗ.

Rèn luyện kỹ năng soi cầu thường xuyên sẽ giúp người chơi tìm ra những cặp số đẹp nhất. Quan trọng là quyết định không được bỏ cầu giữa chừng khi đang nuôi dàn đề 5 số trong một khoảng thời gian nhất định.

Chúng tôi vừa cung cấp cho anh em những kiến ​​thức về dàn đề 5 số và cách tạo ra dàn đề để đạt hiệu quả cao hơn. Chúc anh em có những trải nghiệm thú vị và may mắn khi chơi lô đề.

Nếu anh em mới bắt đầu chơi, hãy đầu tư một số tiền nhỏ và tránh đặt cược quá lớn. Đừng bao giờ tham lam và luôn nhớ rằng chơi lô đề có nguy cơ rủi ro, hãy chơi một cách có trách nhiệm và thận trọng.