Trang chủ Nuôi dàn đề Nuôi dàn đề 50 số XSMB khung 3 ngày bất bại chuẩn cao thủ

Nuôi dàn đề 50 số XSMB khung 3 ngày bất bại chuẩn cao thủ

Có rất nhiều người chọn nuôi dàn đề 50 số bất bại, nhưng để chơi được một số ngày liên tiếp, số tiền phải bỏ ra cũng không hề nhỏ. Hiện tại, Soicaududoan.net sẽ cung cấp thêm một số thông tin thú vị liên quan đến dàn đề 50 số này. Mời các bạn cùng theo dõi để biết thêm chi tiết.

Dàn đề 50 số khung 3 ngày

Ngày:Dàn đề 50 số khung 3 ngàyKết quả
09/02->11/02/2024Đầu 0 - 3 - 6 - 7 - 9chờ
06/02->08/02/2024Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 9Ăn 52
03/02->05/02/2024Đầu 1 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 76
31/01->02/02/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 9Ăn 66
28/01->30/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6Ăn 24
25/01->27/01/2024Đầu 1 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 75, Ăn 79
22/01->24/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6Ăn 10, Ăn 61
19/01->21/01/2024Đầu 0 - 2 - 7 - 8 - 9Ăn 09
16/01->18/01/2024Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 39
13/01->15/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7Ăn 38
10/01->12/01/2024Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 32, Ăn 85
07/01->09/01/2024Đầu 2 - 3 - 4 - 8 - 9Ăn 89
04/01->06/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 7 - 8Trượt
01/01->03/01/2024Đầu 0 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 56
29/12->31/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7Ăn 20
26/12->28/12/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 8 - 9Trượt
23/12->25/12/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 9Ăn 25
20/12->22/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 8Ăn 11, Ăn 85
17/12->19/12/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 9Ăn 57
14/12->16/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 8Ăn 04, Ăn 25, Ăn 45
11/12->13/12/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7Ăn 06, Ăn 70
08/12->10/12/2023Đầu 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 60
05/12->07/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7Ăn 21, Ăn 27, Ăn 78
02/12->04/12/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 94
29/11->01/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7Ăn 01, Ăn 41
26/11->28/11/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 8Ăn 13, Ăn 57
23/11->25/11/2023Đầu 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 99
20/11->22/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 9Trượt
17/11->19/11/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 7 - 8Ăn 29, Ăn 71
14/11->16/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 7 - 8Trượt
11/11->13/11/2023Đầu 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 75, Ăn 91
08/11->10/11/2023Đầu 0 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 62, Ăn 70
05/11->07/11/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 84
02/11->04/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6Ăn 27, Ăn 61
30/10->01/11/2023Đầu 0 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 36, Ăn 84
27/10->29/10/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 36
24/10->26/10/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 9Trượt
21/10->23/10/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 8Ăn 18, Ăn 44, Ăn 49
18/10->20/10/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 9Trượt
15/10->17/10/2023Đầu 1 - 2 - 7 - 8 - 9Ăn 13, Ăn 76
12/10->14/10/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 20, Ăn 54
09/10->11/10/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 40, Ăn 45
06/10->08/10/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 47
03/10->05/10/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 33, Ăn 39, Ăn 56
30/09->02/10/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7Ăn 37, Ăn 73
27/09->29/09/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8Trượt
24/09->26/09/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 36, Ăn 78, Ăn 79
21/09->23/09/2023Đầu 0 - 1 - 7 - 8 - 9Ăn 14
18/09->20/09/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 03, Ăn 04
15/09->17/09/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7Trượt
12/09->14/09/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 7 - 8Ăn 22
09/09->11/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7Ăn 02, Ăn 68
06/09->08/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7Ăn 69, Ăn 76
03/09->05/09/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6Ăn 67
31/08->02/09/2023Đầu 0 - 2 - 7 - 8 - 9Ăn 79, Ăn 80
28/08->30/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 9Trượt
25/08->27/08/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 43, Ăn 48, Ăn 58
22/08->24/08/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 8 - 9Trượt
19/08->21/08/2023Đầu 2 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 21
16/08->18/08/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 9Trượt
13/08->15/08/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 61
10/08->12/08/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 48
07/08->09/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5Trượt
04/08->06/08/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 9Ăn 23, Ăn 77
01/08->03/08/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 30, Ăn 37, Ăn 88
29/07->31/07/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 8Ăn 15, Ăn 41, Ăn 58
26/07->28/07/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 7 - 9Ăn 15, Ăn 29, Ăn 71
23/07->25/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 8Ăn 42
20/07->22/07/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 9Ăn 44
17/07->19/07/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 8Ăn 80
14/07->16/07/2023Đầu 2 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 68, Ăn 97
11/07->13/07/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 02, Ăn 31
08/07->10/07/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 8 - 9Ăn 15, Ăn 22
05/07->07/07/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 8Trượt
02/07->04/07/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 94
29/06->01/07/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 51
26/06->28/06/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7Trượt
23/06->25/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 9Trượt
20/06->22/06/2023Đầu 2 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 67
17/06->19/06/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 9Ăn 15, Ăn 61
14/06->16/06/2023Đầu 1 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 54
11/06->13/06/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 42, Ăn 60, Ăn 61
08/06->10/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 7 - 8Ăn 88
05/06->07/06/2023Đầu 1 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 79, Ăn 81
02/06->04/06/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 9Ăn 08, Ăn 63
30/05->01/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7Ăn 21
27/05->29/05/2023Đầu 0 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 59, Ăn 67
24/05->26/05/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 91
21/05->23/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6Trượt
18/05->20/05/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7Ăn 17, Ăn 52
15/05->17/05/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 31, Ăn 49
12/05->14/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5Ăn 49, Ăn 53
09/05->11/05/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 46, Ăn 96
06/05->08/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 9Ăn 04
03/05->05/05/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 47, Ăn 76
30/04->02/05/2023Đầu 1 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 19, Ăn 65
27/04->29/04/2023Đầu 1 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 55
24/04->26/04/2023Đầu 1 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 75
21/04->23/04/2023Đầu 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 52, Ăn 79
18/04->20/04/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7Ăn 23, Ăn 61
15/04->17/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7Ăn 14, Ăn 48, Ăn 76
12/04->14/04/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 34, Ăn 95
09/04->11/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5Ăn 39
06/04->08/04/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 9Ăn 11, Ăn 15
03/04->05/04/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 26, Ăn 33, Ăn 45
31/03->02/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8Ăn 81
28/03->30/03/2023Đầu 0 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 04
25/03->27/03/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 30, Ăn 65
22/03->24/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 9Ăn 98
19/03->21/03/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 8Trượt
16/03->18/03/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 70, Ăn 81, Ăn 89
13/03->15/03/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 75, Ăn 79
10/03->12/03/2023Đầu 2 - 3 - 6 - 7 - 9Ăn 20, Ăn 76, Ăn 95
06/03->08/03/2023Đầu 1 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 19, Ăn 77, Ăn 87
03/03->05/03/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 8 - 9Ăn 56

>> Soi cầu lô kép khung 3 ngày miễn phí

>> Dàn đề 16 số XSMB chuẩn xác, tỷ lệ trúng cao

Dàn đề 50 số là gì?

Dàn đề 50 số là gì?

Có nhiều cách nuôi lô khác nhau để áp dụng, mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần hiểu rõ phương pháp nuôi lô mà mình sử dụng để đạt hiệu quả cao nhất. Hiện nay, nhiều người sử dụng phương pháp nuôi lô bất bại với dàn đề 50 số. Vậy thực chất, phương pháp dàn đề 50 số này là gì?

Tương tự như các loại dàn đề khác như 10 số, 20 số, 40 số, dàn đề 50 số cũng có nghĩa là bạn sẽ dựa trên những phương pháp soi cầu để lựa chọn ra 50 cặp số ưa thích nhất và có tỉ lệ trúng cao nhất từ 100 cặp số trong khoảng từ 00 đến 99. Sau đó, bạn có thể sử dụng 50 cặp số này để nuôi khung hoặc đánh vào ngày hôm sau, tùy vào mục đích và sở thích của mỗi người.

Nói chung, sử dụng dàn đề 50 số có thể giúp bạn có cơ hội trúng giải đặc biệt hoặc ăn được nhiều con lô phụ hơn. Điều này sẽ dẫn đến việc tăng số tiền lãi lên nhiều lần. Nếu bạn biết cách tạo dàn đề 50 số chính xác, thì bạn sẽ có thể kiếm được lợi nhuận lớn đáng kể mà không cần phải đầu tư quá nhiều vốn.

Phương pháp chơi dàn đề 50 số bất bại

Phương pháp chơi dàn đề 50 số bất bại

Phương pháp nuôi lô dàn đề 50 số là phương pháp được nhiều người chơi lô đề có kinh nghiệm sử dụng và đạt hiệu quả cao. Để tạo dàn đề 50 số, có 2 cách cơ bản mà bạn có thể lựa chọn như sau:

Dàn đề 50 số nuôi khung 3 ngày lãi lớn

Tạo dàn đề 50 số để nuôi khung trong 3 ngày là phương pháp khá đơn giản và dựa trên kết quả xổ số của ngày đó. Nếu số cuối cùng trong kết quả xổ số là số chẵn, bạn có thể tạo dàn đề 50 số với các số chẵn và sử dụng nó để nuôi khung trong 3 ngày. Tuy nhiên, nếu nhắc đến tỉ lệ trúng thì không thể đảm bảo được.

Dàn đề 50 số nuôi khung 5 ngày chắc thắng

Nhiều chuyên gia lô đề cũng áp dụng phương pháp tạo dàn đề 50 số nuôi khung 5 ngày. Để tạo ra dàn số này, người chơi cần phân tích số đầu và số cuối của các kết quả xổ số trong tháng và đếm số lần xuất hiện của chúng. Sau đó, người chơi chọn những số xuất hiện nhiều nhất trong tháng để tạo thành một dàn số gồm 5 số đầu và 4 số cuối.

Sau đó, người chơi tính tổng đề của ngày hôm đó và lập dàn đề tổng trên hoặc dưới 10. Tiếp theo, người chơi ghép 2 dàn số này lại với nhau để tạo ra dàn số 50 số, đảm bảo không thua lỗ khi chơi suốt cả năm.

Nếu muốn tạo ra một dàn số mới nhưng vẫn giữ lại 14 số đầu tiên của dàn cũ vì chúng vẫn hiệu quả, anh em có thể giữ lại dàn số đó. Tuy nhiên, chỉ tạo ra dàn số mới khi thấy dàn số cũ không còn hiệu quả nữa. Tuy nhiên, để nói về tỉ lệ trúng thì không phải đùa được.

Cách vào tiền dàn 50 số hiệu quả

Cách vào tiền dàn 50 số hiệu quả

Phương pháp gấp thếp khung 3 ngày được áp dụng rộng rãi khi chơi đánh dàn đề 50 số hiện nay, và các chuyên gia thường sử dụng các tỷ lệ khác nhau để đặt cược như sau:

  • Tỉ lệ 1:2:4: Khi sử dụng tỉ lệ này, người chơi đặt cược số vốn là 1 vào ngày đầu tiên, sau đó tăng gấp đôi vào ngày thứ hai và tăng gấp 4 lần vào ngày cuối cùng.
  • Tỉ lệ 1:3:10: Khi sử dụng tỉ lệ này, người chơi đặt cược số vốn là 1 vào ngày đầu tiên, sau đó tăng gấp ba lần vào ngày thứ hai và tăng gấp 10 lần vào ngày cuối cùng.

Có nên chơi dàn đề 50 số không?

Phương pháp chơi đánh dàn đề 50 số được coi là dễ áp dụng và có tỷ lệ trúng thưởng cao, vì vậy nó thường được các đàn ông cùng nghề khuyên dùng với ba lý do chính như sau:

  • Thứ nhất, phương pháp chơi này khá an toàn, vì trong 100 con số, nếu người chơi đã chọn được 50 con thì việc trúng ít nhất 1 con đề cũng không phải là điều quá khó khăn.
  • Thứ hai, phương pháp này luôn đem lại lợi nhuận: Tỷ lệ trúng thưởng khi chơi đề trực tuyến khoảng 1:90 => tức là nếu chơi theo kỹ thuật này thì người chơi chắc chắn sẽ có lợi nhuận tới hơn 40% số tiền đã đặt.
  • Cuối cùng, chơi đồng thời 50 số sẽ giúp người chơi không chỉ trúng giải đặc biệt mà còn có thể trúng nhiều con lô phụ khác, từ đó số tiền lợi nhuận sẽ được nhân lên nhiều lần so với bình thường.

Kết luận

Chúng tôi vừa giới thiệu cho bạn một số thông tin hấp dẫn về cách chơi đánh dàn đề 50 số. Nếu bạn muốn tham gia, hãy sẵn sàng tài chính và tìm hiểu thêm về cách dự đoán kết quả. Hãy lưu ý rằng trò chơi này có yếu tố may rủi, do đó bạn nên đầu tư một cách cân nhắc và chớ đặt quá nhiều tiền để tránh thua lỗ không đáng có.