Trang chủ Nuôi dàn đề Nuôi dàn đề 60 số miền Bắc đánh hàng ngày ăn liên tục

Nuôi dàn đề 60 số miền Bắc đánh hàng ngày ăn liên tục

Cách chơi số đề dàn 60 số là phương pháp lựa chọn 60 số trong tổng số 100 số mà bạn ưa thích và sử dụng chúng để đặt cược. Nếu bạn quan tâm đến các ưu và nhược điểm của phương pháp này, cũng như cách tạo dàn số hiệu quả, bài viết dưới đây trên trang Soicaududoan.net sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết.

Dàn đề 60 số bất bại đánh hàng ngày

Ngày:Dàn đề 60 số bất bạiKết quả
09/02/2024Đầu 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9chờ
08/02/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 52
07/02/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Trượt
06/02/2024Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 67
05/02/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6Trượt
04/02/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 00
03/02/2024Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Trượt
02/02/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 74
01/02/2024Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
31/01/2024Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 66
30/01/2024Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 24
29/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 46
28/01/2024Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 74
27/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Trượt
26/01/2024Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
25/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6Trượt
24/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7Trượt
23/01/2024Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 41
22/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 10
21/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 19
20/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 8 - 9Trượt
19/01/2024Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 09
18/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 9Ăn 98
17/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 53
16/01/2024Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 39
15/01/2024Đầu 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
14/01/2024Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
13/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 8 - 9Ăn 86
12/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 13
11/01/2024Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 85
10/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 8Trượt
09/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 9Trượt
08/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 89
07/01/2024Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 18
06/01/2024Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 94
05/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Trượt
04/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 9Trượt
03/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Ăn 95
02/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 56
01/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 9Ăn 32
31/12/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 58
30/12/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 80
29/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 8Ăn 20
28/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 31
27/12/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 17
26/12/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
25/12/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 25
24/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 8Ăn 43
23/12/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 16
22/12/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
21/12/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
20/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 78
19/12/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 77
18/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 32
17/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 57
16/12/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
15/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 04
14/12/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
13/12/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 06
12/12/2023Đầu 0 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 70
11/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6Trượt
10/12/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 60
09/12/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
08/12/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 23
07/12/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
06/12/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 78
05/12/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 21
04/12/2023Đầu 0 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 94
03/12/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 16
02/12/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
01/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Trượt
30/11/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
29/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8Trượt
28/11/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
27/11/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
26/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Trượt
25/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Ăn 16
24/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8Trượt
23/11/2023Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 99
22/11/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 70
21/11/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 48
20/11/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 71
19/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8 - 9Trượt
18/11/2023Đầu 1 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 71
17/11/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 10
16/11/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 69
15/11/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 59
14/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8Ăn 00
13/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 7 - 8 - 9Ăn 12
12/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8Trượt
11/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 9Ăn 91
10/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6Trượt
09/11/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 62
08/11/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 26
07/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Trượt
06/11/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 84
05/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 84
04/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 58
03/11/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
02/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 27
01/11/2023Đầu 0 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
31/10/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
30/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
29/10/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 50
28/10/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 57
27/10/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
26/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Trượt
25/10/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 80
24/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 8 - 9Ăn 88
23/10/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 44
22/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 8 - 9Ăn 18
21/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 49
20/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 88
19/10/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 05
18/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Trượt
17/10/2023Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 76
16/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 9Trượt
15/10/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
14/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 9Trượt
13/10/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
12/10/2023Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 75
11/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7Ăn 40
10/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 21
09/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 45
08/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9Ăn 88
07/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Trượt
06/10/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
05/10/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
04/10/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
03/10/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 56
02/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 8 - 9Trượt
01/10/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 89
30/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 37
29/09/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 44
28/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Ăn 98
27/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Trượt
26/09/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
25/09/2023Đầu 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 79
24/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 78
23/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 8 - 9Trượt
22/09/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
21/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9Trượt
20/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 03
19/09/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
18/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 9Ăn 04
17/09/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 65
16/09/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Trượt
15/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 20
14/09/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 22
13/09/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 50
12/09/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 32
11/09/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 68
10/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 02
09/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Trượt
08/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8Trượt
07/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8Ăn 56
06/09/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
05/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Trượt
03/09/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
02/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 8 - 9Ăn 80
01/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Trượt
31/08/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 40
30/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8Trượt
29/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7Ăn 78
28/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7Trượt
27/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 8Ăn 48
26/08/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 58
25/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 43
24/08/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
23/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 34
22/08/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 79
21/08/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
20/08/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 09
19/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 8Ăn 30
18/08/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Trượt
17/08/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 86
16/08/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
15/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6Ăn 61
14/08/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 93
13/08/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
12/08/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 48
11/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 99
10/08/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
09/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Trượt
08/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Trượt
07/08/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 72
06/08/2023Đầu 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
05/08/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 10
04/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9Trượt
03/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Trượt
02/08/2023Đầu 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 37
01/08/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 30
31/07/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 15
30/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 41
29/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 58
28/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 15
27/07/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
26/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 29
25/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 8Trượt
24/07/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 42
23/07/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
22/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 33
21/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 44
20/07/2023Đầu 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 86
19/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7Ăn 39
18/07/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 80
17/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Trượt
16/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Trượt
15/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 9Ăn 97
14/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8Trượt
13/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 02
12/07/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 15
11/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 31
10/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8 - 9Trượt
09/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Ăn 08
08/07/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
07/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 9Ăn 76
06/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 98
05/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 9Ăn 97
04/07/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 83
03/07/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 94
02/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 23
01/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 9Trượt
30/06/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 51
29/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 20
28/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8Trượt
27/06/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 95
26/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Trượt
25/06/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 34
24/06/2023Đầu 0 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 70
23/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 9Trượt
22/06/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
21/06/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 34
20/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7Trượt
19/06/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 15
18/06/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 51
17/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 61
16/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6Ăn 30
15/06/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
14/06/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 54
13/06/2023Đầu 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61
12/06/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 42
11/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9Trượt
10/06/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 36
09/06/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
08/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 37
07/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Trượt
06/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Trượt
05/06/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
04/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 8Ăn 08
03/06/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
02/06/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 63
01/06/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
31/05/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 61
30/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 65
29/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Trượt
28/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Trượt
27/05/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
26/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 8 - 9Ăn 91
25/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 9Ăn 19
24/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7Trượt
23/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 72
22/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9Trượt
21/05/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
20/05/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 52
19/05/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Trượt
18/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 32
17/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8 - 9Trượt
16/05/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
15/05/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
14/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8Trượt
13/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7 - 9Trượt
12/05/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
11/05/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 34
10/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 8Trượt
09/05/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 46
08/05/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
07/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8 - 9Trượt
06/05/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
05/05/2023Đầu 0 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
04/05/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
03/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 76
02/05/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
01/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 9Ăn 20
30/04/2023Đầu 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
29/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 39
28/04/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 96
27/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Trượt
26/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 8Trượt
25/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Trượt
24/04/2023Đầu 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
23/04/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 79
22/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 52
21/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7Ăn 14
20/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 9Ăn 23
19/04/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
18/04/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 61
17/04/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 76
16/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 48
15/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Trượt
14/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 34
13/04/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 65
12/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 9Ăn 95
11/04/2023Đầu 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 39
10/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8Ăn 63
09/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 9Ăn 26
08/04/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 15
07/04/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
06/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Ăn 11
05/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8 - 9Trượt
04/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 45
03/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9Ăn 33
02/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Trượt
01/04/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 44
31/03/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
30/03/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 04
29/03/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
28/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 8Ăn 28
27/03/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 30
26/03/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
25/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 73
24/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Trượt
23/03/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 83
22/03/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 98
21/03/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 64
20/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 9Ăn 92
19/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 03
18/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 70
16/03/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 81
15/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 9Ăn 24
14/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Trượt
13/03/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 75
12/03/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 95
10/03/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
08/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 87
07/03/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 77
06/03/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
05/03/2023Đầu 2 - 5 - 8 - 9Trượt
04/03/2023Đầu 3 - 5 - 7 - 8Trượt

>> Dàn đề 3 càng khung 7 ngày miền Bắc miễn phí

>> Soi cầu vip 4 số XSMB hôm nay

Dàn đề 60 số là gì?

Dàn đề 60 số là gì?

Dàn đề 60 số bất bại là phương pháp chọn 60 số mà bạn tin tưởng nhất trong tổng số 100 số để đặt cược. Tỷ lệ thắng cao nhất của phương pháp này đã khiến nó trở thành một trong những phương pháp được ưa chuộng nhất trong giới chơi lô đề từ khi lô đề được ra đời. Hiện nay, vẫn có rất nhiều người chơi đánh giá cao phương pháp này vì tỷ lệ thắng gần 90%.

Ngoài ra, những người chơi lô đề chuyên nghiệp còn sử dụng kỹ thuật tương tự gọi là dàn đề 60 số khung 3 ngày, trong đó bạn chọn 60 số và sử dụng chúng trong 3 ngày liên tiếp để đặt cược. Tuy nhiên, việc đặt cược vào các thời gian sau đó có thể gây thua lỗ, vì vậy bạn nên cẩn thận khi sử dụng phương pháp này.

Dàn đề với nhiều con số không phải là một phương pháp cược mới, tuy nhiên nó vẫn được rất nhiều người chơi ưa chuộng vì mang lại sự an tâm cho cả người chơi lẫn nhà cái. Mặc dù tỷ lệ chiến thắng không phải lúc nào cũng cao, nhưng việc sử dụng dàn đề 60 số sẽ tăng cơ hội thắng trong tương lai. Do đó, bạn nên sử dụng phương pháp này nhiều lần hơn để có cơ hội rinh về nhiều phần thưởng hơn.

Ưu điểm, nhược điểm khi chơi dàn đề 60 số

Ưu điểm, nhược điểm khi chơi dàn đề 60 số

Ưu điểm

Phương pháp chơi số đề dàn 60 số được đánh giá là có tỷ lệ trúng cao vô cùng. Khả năng trúng của việc sử dụng dàn đề 60 số có thể lên tới 60%. Nhiều người còn cho rằng nếu lựa chọn được dàn số tốt thì có thể trúng thưởng hàng ngày. Khi áp dụng phương pháp này, người chơi có thể yên tâm vì rất hiếm khi bị thua hoặc gặp phải tình trạng lỗ.

Nhược điểm

Để áp dụng phương pháp chơi dàn đề 60 số, người chơi cần có một số vốn không nhỏ để đầu tư. Nếu không có tài chính đủ, việc áp dụng phương pháp này sẽ rất khó khăn. Thông thường, các chủ lô đề yêu cầu mức giá khởi điểm là 5.000 đồng. Vì vậy, người chơi cần cân nhắc theo khả năng tài chính của mình để quyết định có nên tham gia hay không.

Tuy nhiên, việc chơi dàn đề 60 số không đem lại lợi nhuận cao. Nếu người chơi biết cách tận dụng những chi tiết nhỏ nhặt thì phương pháp này có thể mang lại lợi nhuận đáng kể.

Phương pháp soi cầu dàn đề 60 số bất bại

Phương pháp soi cầu dàn đề 60 số bất bại

Dựa vào tổng đề tạo dàn đề 60 số

Có thể tạo dàn đề 60 số bằng cách chọn tất cả các con số có tổng giống với tổng của kết quả xổ số Giai Đoạn B. Ví dụ, nếu tổng của giải đặc biệt là 0, anh em có thể chọn các con số như 55, 64, 46, 19, 91, 37, 73, vv…

Bên cạnh đó, để tạo dàn đề 60 số hiệu quả, anh em cũng nên tham khảo bảng kết quả xổ số của kỳ trước để tìm các tổng đề phù hợp.

Soi dàn đề 60 số theo cấp số nhân

Phương pháp này giúp anh em tạo ra dàn số chính xác một cách đơn giản. Để áp dụng phương pháp này, bạn chỉ cần xem kết quả xổ số ngày hôm nay. Ví dụ, nếu giải đặc biệt có 2 số đầu là 21 và 2 số cuối là 22, mọi người có thể bắt đầu tính cấp số nhân cho hai con số này.

Anh em chỉ cần nhân hai con số đó với chính chúng, và kết quả sẽ tạo ra các con số mới. Từ đó, có thể tiếp tục nhân các con số này lên hoặc kết hợp chúng với nhau để tạo ra dàn số 60 số. Đây là một trong những phương pháp đơn giản và hiệu quả để tạo ra dàn số chính xác.

Dàn đề 60 số dựa vào lô rơi

Nhiều người chơi lô đề sử dụng phương pháp lập dàn số 60 con bằng cách chọn các con lô từ bảng kết quả xổ số. Anh em chỉ cần tìm hiểu các con lô đã xuất hiện trong bảng kết quả và tổng hợp chúng để tạo thành dàn số cho ngày mai.

Các cao thủ lô đề thường sử dụng kết quả của các con số trong khoảng thời gian từ 7 đến 30 ngày để lập dàn số. Nếu vẫn chưa đạt đủ 60 con, anh em có thể bổ sung các con số trong khoảng thời gian từ 30 đến 60 ngày để hoàn thành dàn số.

Có nên chơi dàn đề 60 số không?

Có nên chơi dàn đề 60 số không?

Có nhiều cách khác nhau để dự đoán kết quả xổ số miền Bắc hiện nay. Tuy nhiên, để tăng khả năng trúng thưởng với tỷ lệ cao, bạn có thể sử dụng phương pháp đánh dàn đề 60 số.

Phương pháp này có tỷ lệ trúng khoảng 60%, mặc dù bạn cần phải đánh nhiều số, nhưng việc tìm kiếm chúng dễ dàng hơn so với việc tìm kiếm 1 hoặc 2 con số riêng lẻ. Hơn nữa, phương pháp này chỉ cần tính toán một lần và rất nhanh chóng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả cao.

Mong rằng các bạn đã hiểu rõ hơn về phương pháp chơi dàn đề 60 số. Việc nhận biết được ưu điểm và nhược điểm của loại dàn đề này sẽ giúp bạn quyết định có nên chơi hay không. Trang web của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin xổ số mới nhất từ ba miền, hãy đón đọc và đừng bỏ lỡ.