Trang chủ Nuôi lô khung Nuôi lô kép khung 2 ngày XSMB chuẩn 100 miễn phí

Nuôi lô kép khung 2 ngày XSMB chuẩn 100 miễn phí

Phương pháp chơi lô kép khung 2 ngày là một trong những phương pháp được đánh giá cao bởi nhiều chuyên gia lô đề vì tính hiệu quả của nó. Nếu bạn quan tâm đến cách chơi này, hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Soicaududoan để tìm hiểu thêm chi tiết và những thông tin hữu ích.

Thống kê lô kép khung 2 ngày XSMB miễn phí

Ngày Lô képKết quả
08/02->09/02/202466 - 55chờ
06/02->07/02/202466 - 44Trượt
04/02->05/02/202488 - 44Ăn 44
02/02->03/02/202455 - 44Ăn 55
31/01->01/02/202422 - 00Ăn 00
29/01->30/01/202499 - 55Ăn 99
27/01->28/01/202466 - 11Ăn 11
25/01->26/01/202433 - 11Ăn 33, Ăn 11
23/01->24/01/202466 - 22Ăn 66, Ăn 22
21/01->22/01/202499 - 00Trượt
19/01->20/01/202444 - 00Ăn 44, Ăn 00
17/01->18/01/202400 - 33Ăn 00, Ăn 33
15/01->16/01/202499 - 22Trượt
13/01->14/01/202499 - 77Ăn 99
11/01->12/01/202477 - 44Ăn 77
09/01->10/01/202444 - 33Ăn 33
07/01->08/01/202477 - 99Ăn 77, Ăn 99
05/01->06/01/202411 - 77Ăn 11
03/01->04/01/202488 - 22Trượt
01/01->02/01/202433 - 99Trượt
30/12->31/12/202344 - 00Ăn 44, Ăn 00
28/12->29/12/202311 - 44Ăn 11
26/12->27/12/202344 - 88Ăn 44
24/12->25/12/202355 - 88Ăn 88
22/12->23/12/202322 - 55Trượt
20/12->21/12/202300 - 77Ăn 00, Ăn 77
18/12->19/12/202311 - 88Ăn 88
16/12->17/12/202322 - 00Trượt
14/12->15/12/202322 - 55Trượt
12/12->13/12/202366 - 33Trượt
10/12->11/12/202377 - 66Ăn 77, Ăn 66
08/12->09/12/202399 - 00Ăn 99, Ăn 00
06/12->07/12/202388 - 77Ăn 88
04/12->05/12/202399 - 22Ăn 99, Ăn 22
02/12->03/12/202366 - 44Trượt
30/11->01/12/202366 - 99Ăn 99
28/11->29/11/202311 - 99Ăn 99
26/11->27/11/202399 - 22Ăn 99
24/11->25/11/202399 - 88Trượt
22/11->23/11/202311 - 33Ăn 11
20/11->21/11/202388 - 22Ăn 88
18/11->19/11/202377 - 33Ăn 33
16/11->17/11/202300 - 77Ăn 77
14/11->15/11/202366 - 33Ăn 66
12/11->13/11/202322 - 66Trượt
10/11->11/11/202300 - 88Trượt
08/11->09/11/202333 - 22Ăn 33, Ăn 22
06/11->07/11/202377 - 99Ăn 77, Ăn 99
04/11->05/11/202322 - 44Ăn 44
02/11->03/11/202366 - 88Ăn 88
31/10->01/11/202355 - 88Ăn 55
29/10->30/10/202322 - 44Ăn 22, Ăn 44
27/10->28/10/202300 - 99Trượt
25/10->26/10/202300 - 33Ăn 00, Ăn 33
23/10->24/10/202311 - 77Ăn 11
21/10->22/10/202399 - 55Ăn 55
19/10->20/10/202399 - 44Ăn 99
17/10->18/10/202355 - 66Trượt
15/10->16/10/202399 - 88Ăn 99
13/10->14/10/202344 - 66Ăn 44
11/10->12/10/202377 - 22Ăn 77, Ăn 22
09/10->10/10/202388 - 00Trượt
07/10->08/10/202388 - 66Ăn 88, Ăn 66
05/10->06/10/202322 - 44Ăn 44
03/10->04/10/202366 - 99Ăn 66, Ăn 99
01/10->02/10/202344 - 00Ăn 44, Ăn 00
29/09->30/09/202366 - 44Ăn 66, Ăn 44
27/09->28/09/202377 - 99Trượt
25/09->26/09/202366 - 00Ăn 00
23/09->24/09/202355 - 44Ăn 44
21/09->22/09/202300 - 55Ăn 00
19/09->20/09/202388 - 00Trượt
17/09->18/09/202322 - 77Trượt
15/09->16/09/202399 - 33Ăn 99, Ăn 33
13/09->14/09/202333 - 11Ăn 33, Ăn 11
11/09->12/09/202355 - 33Trượt
09/09->10/09/202311 - 22Ăn 11, Ăn 22
07/09->08/09/202311 - 88Trượt
05/09->06/09/202377 - 00Trượt
02/09->03/09/202366 - 88Ăn 88
31/08->01/09/202333 - 99Ăn 99
29/08->30/08/202388 - 55Trượt
27/08->28/08/202355 - 66Trượt
25/08->26/08/202322 - 33Ăn 22
23/08->24/08/202388 - 55Trượt
21/08->22/08/202322 - 66Trượt
19/08->20/08/202399 - 00Ăn 99, Ăn 00
17/08->18/08/202377 - 22Ăn 77
15/08->16/08/202333 - 55Ăn 55
13/08->14/08/202377 - 22Ăn 22
11/08->12/08/202311 - 33Trượt
09/08->10/08/202355 - 11Trượt
07/08->08/08/202366 - 44Ăn 66
05/08->06/08/202366 - 99Trượt
03/08->04/08/202333 - 99Trượt
01/08->02/08/202366 - 99Ăn 99
30/07->31/07/202300 - 44Trượt
28/07->29/07/202377 - 33Trượt
26/07->27/07/202399 - 22Ăn 22
24/07->25/07/202333 - 88Trượt
22/07->23/07/202355 - 66Ăn 55
20/07->21/07/202300 - 66Ăn 66
18/07->19/07/202399 - 11Trượt
16/07->17/07/202388 - 44Ăn 88, Ăn 44
14/07->15/07/202311 - 88Ăn 11
12/07->13/07/202344 - 00Ăn 44
10/07->11/07/202355 - 33Ăn 33
08/07->09/07/202322 - 66Ăn 22, Ăn 66
06/07->07/07/202399 - 11Trượt
04/07->05/07/202300 - 66Trượt
02/07->03/07/202300 - 88Trượt
30/06->01/07/202300 - 33Trượt
28/06->29/06/202333 - 66Trượt
26/06->27/06/202300 - 33Trượt
24/06->25/06/202322 - 77Trượt
22/06->23/06/202344 - 99Ăn 44, Ăn 99
20/06->21/06/202366 - 22Ăn 66, Ăn 22
18/06->19/06/202377 - 33Ăn 33
16/06->17/06/202344 - 88Ăn 88
14/06->15/06/202344 - 55Ăn 44
12/06->13/06/202388 - 55Trượt
10/06->11/06/202388 - 22Ăn 88, Ăn 22
08/06->09/06/202322 - 44Ăn 44
06/06->07/06/202388 - 99Ăn 88
04/06->05/06/202366 - 33Trượt
02/06->03/06/202399 - 44Ăn 99, Ăn 44
31/05->01/06/202344 - 99Ăn 44
29/05->30/05/202300 - 44Ăn 00
27/05->28/05/202377 - 99Ăn 77
25/05->26/05/202388 - 44Ăn 88
23/05->24/05/202355 - 99Trượt
21/05->22/05/202388 - 66Ăn 66
19/05->20/05/202366 - 99Ăn 66, Ăn 99
17/05->18/05/202388 - 55Trượt
15/05->16/05/202355 - 22Trượt
13/05->14/05/202377 - 33Ăn 33
11/05->12/05/202300 - 11Ăn 00
09/05->10/05/202333 - 77Trượt
07/05->08/05/202388 - 55Ăn 55
05/05->06/05/202355 - 00Ăn 55, Ăn 00
03/05->04/05/202388 - 11Ăn 11
01/05->02/05/202388 - 99Ăn 88
29/04->30/04/202333 - 66Trượt
27/04->28/04/202377 - 88Trượt
25/04->26/04/202399 - 77Trượt
23/04->24/04/202377 - 22Trượt
21/04->22/04/202399 - 00Trượt
19/04->20/04/202388 - 55Ăn 88
17/04->18/04/202344 - 66Ăn 44
15/04->16/04/202399 - 00Ăn 99, Ăn 00
13/04->14/04/202344 - 33Trượt
11/04->12/04/202377 - 99Ăn 77
09/04->10/04/202388 - 55Ăn 55
07/04->08/04/202388 - 77Trượt
05/04->06/04/202333 - 22Ăn 33
03/04->04/04/202366 - 55Trượt
01/04->02/04/202322 - 66Trượt
30/03->31/03/202344 - 66Trượt
28/03->29/03/202366 - 33Ăn 66, Ăn 33
26/03->27/03/202366 - 00Ăn 66, Ăn 00
24/03->25/03/202366 - 44Ăn 44
22/03->23/03/202300 - 77Trượt
20/03->21/03/202344 - 33Ăn 33
18/03->19/03/202311 - 66Trượt
16/03->17/03/202333 - 55Trượt
14/03->15/03/202344 - 99Ăn 44
12/03->13/03/202300 - 11Ăn 11
10/03->11/03/202311 - 99Ăn 11
08/03->09/03/202366 - 33Ăn 33
06/03->07/03/202333Trượt
04/03->05/03/202377 - 00Trượt
02/03->03/03/202377 - 44Ăn 77

>> Soi cầu bạch thủ lô khung 3 ngày chiến thắng

>> Song thủ lô khung 2 ngày XSMB chính xác

Lô kép khung 2 ngày là gì?

Lô kép khung 2 ngày là gì?

Nuôi lô kép là phương pháp chơi lô đề mà người chơi lựa chọn các con số giống nhau để đánh lô. Trong những con số lô kép này có: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 và 99. Khi áp dụng phương pháp nuôi lô kép khung 2 ngày, người chơi sẽ chọn một trong các con số lô kép này và đánh trong thời gian hai ngày liên tiếp.

Mặc dù đơn giản nhưng nuôi lô kép khung 2 ngày lại khá phức tạp đối với những người chơi không có nhiều kinh nghiệm hoặc thời gian. Nguyên nhân là do số lượng các con số lô kép này ít, nhưng tần suất xuất hiện lại khá cao. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn được đánh giá là hiệu quả và được ưa chuộng bởi nhiều cao thủ lô đề.

Phương pháp nuôi lô kép khung 2 ngày cực chính xác

Nuôi lô kép khung 2 ngày theo đầu câm, đuôi câm

Nuôi lô kép khung 2 ngày theo đầu câm, đuôi câm

Phương pháp nuôi lô kép khung 2 ngày theo đầu đuôi câm sẽ được thực hiện như sau:

  • Bước 1: Người chơi cần theo dõi kết quả xổ số hàng ngày, nếu thấy ngày trước có số đầu hoặc đuôi câm, đó là dấu hiệu cho thấy lô kép có thể về trong ngày tiếp theo.
  • Bước 2: Người chơi sẽ nuôi lô kép có số đầu hoặc đuôi câm trong khoảng thời gian 2 ngày. Nếu có trường hợp cả số đầu và số đuôi câm xuất hiện, thì người chơi sẽ nuôi số đầu câm trong khoảng thời gian 3 ngày và nuôi số đuôi câm trong khoảng thời gian 2 ngày.

Nuôi lô kép khung 2 ngày rồng bạch kim từ bạc nhớ

Ngoài phương pháp soi cầu đầu câm đuôi câm, còn có phương pháp bạc nhớ giúp anh em dự đoán kết quả xổ số một cách dễ dàng hơn. Cách thực hiện như sau:

  • Nếu ngày hôm trước có đuôi câm 0, thì ngày hôm sau có thể về các con số kép 00, 20, 80. Do đó, anh em nên nuôi lô kép bạch thủ 00 trong khung 2 ngày.
  • Nếu ngày hôm trước có đuôi câm 2, thì ngày hôm sau có thể về các con số kép 22, 52, 82. Do đó, anh em nên nuôi lô kép bạch thủ 22 trong khung 2 ngày.
  • Nếu ngày hôm trước có đuôi câm 8, thì ngày hôm sau có thể về các con số kép 08, 18, 88. Do đó, anh em nên nuôi lô kép bạch thủ 88 trong khung 2 ngày.
  • Nếu ngày hôm trước có đuôi câm 9, thì ngày hôm sau có thể về các con số kép 29, 39, 99. Do đó, anh em nên nuôi lô kép bạch thủ 99 trong khung 2 ngày.
  • Nếu ngày hôm trước có đầu câm 4, thì ngày hôm sau có thể về các con số kép 40, 44, 45. Do đó, anh em nên nuôi lô kép bạch thủ 44 trong khung 2 ngày.

Nuôi lô kép khung 2 ngày dựa theo lô giải 7

Nuôi lô kép khung 2 ngày dựa theo lô giải 7

Cách nuôi lô kép giải 7 vẫn được sử dụng bởi nhiều người chơi kinh nghiệm. Phương pháp này dựa trên những dấu hiệu báo hiệu về lô kép giải 7 của xổ số miền Bắc như sau:

  • Nếu chữ số đầu tiên của giải 7.1 giống với chữ số cuối cùng của giải 7.4, thì anh em nên chọn số đó làm bạch thủ và nuôi trong khung 2 ngày tiếp theo.
  • Nếu chữ số cuối cùng của giải 7.1 trùng với chữ số đầu tiên của giải 7.4, thì anh em nên chọn số đó làm bạch thủ và nuôi trong khung 2 ngày tiếp theo.
  • Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi nuôi lô kép theo giải 7, anh em nên dừng sau 2-3 ngày nếu không thấy xuất hiện. Nếu tiếp tục chơi thì số tiền phải bỏ ra có thể rất lớn.

Trên đây là một số cách nuôi lô kép trong khung 2 ngày mà đã được nhiều người chơi lô đề kinh nghiệm áp dụng thành công. Mong rằng các phương pháp này sẽ giúp bạn đạt được nhiều may mắn hơn trong việc chơi lô đề. Chúc bạn sớm tìm ra những con số may mắn để tăng thêm niềm vui khi chơi. Hãy tiếp tục ủng hộ các bài viết tiếp theo trên trang web Soicaududoan.net nhé.